Aktivity2019-08-18T13:14:41+02:00

Naše aktivity

POMOHLO SA LAURINKE

Benefičný Maškarný ples je najúžasnejšia fašiangová udalosť plná úžasnej zábavy a zároveň pomoc pre niekoho, kto to potrebuje. Preto si nesmierne vážime, že tento rok usporiadateľ OZ Hosťovce výťažok z tejto akcie odovzdá malej Lure,ktorá

Aktivity nadácie|