Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 4.2.2020 potvrdilo, že verejná zbierka, ktorá bola vykonávaná v dňoch od 01.08.2018-31.07.2019 obsahuje všetky náležitosti podľa par. 13 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach.

Ing. Alexandra Majeríková
Správca nadácie