Verejné zbierky2018-09-14T12:00:52+00:00

Rozhodnutie MVSR – Zbierka nadácie Anjelske krídla rok 2018 pod číslom SVS-OVS2-2018/020045

Informácie o 12 mesačnej verejnej zbierke

Čísla pokladničiek : 

1  DERMAPOINT , Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina
2  MCC MEDICINSKO CIEVENE CENTRUM, Antona Bernolaka 51, Źilina
3  OAZIS RELAX CENTRUM,  Za plavárňou 3937/1, 01001 Žilina
4  EXTREME PARK , Vodne Dielo Žilina, Cesta na Mojš, 010 01 Žilina
5  Trnavské mýto 1 , Bratislava
6  Hlavná 2 , Drahovce – Piešťany
7  Električná 5014, 911 06 Trenčín
8  Za depom 3, (smer sídlisko Zapotôčky) 971 01 Prievidza
9  Námestie slobody 1890/20, 960 01 Zvolen
10 Kapitulská 17, 974 01 Banská Bystrica
11  Dolný Val 179/19, 010 01 Žilina
12 Palárikova 1 , Nitra
13  Sladovnícka 22,Trnava
14  Slovenská 26 ,Prešov
15  Mäsiarska 26 , Košice
16  Námestie slobody 5 , Michalovce