Výsledky hospodárenia budú vždy zverejnené vo Výročnej správe.

Výročna správa nadácie za rok 2018
Výročna správa nadácie za rok 2017
Výročna správa nadácie za rok 2016