Výsledky hospodárenia budú vždy zverejnené vo Výročnej správe.

Výročna správa nadácie za rok 2022
Výročna správa nadácie za rok 2021
Výročna správa nadácie za rok 2020
Výročna správa nadácie za rok 2019
Výročna správa nadácie za rok 2018
Výročna správa nadácie za rok 2017
Výročna správa nadácie za rok 2016