Kontakt2018-11-08T13:23:51+00:00

Nadácia Anjelské krídla

Slovenských dobrovoľníkov 135/30
010 03 Žilina

IČO: 50622510

DIČ: 2120409786

Dátum vzniku: 22. decembra 2016

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie. Tieto osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie po jej zániku.

Nadácia Anjelské krídla, Slovenských dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina, IČO: 50622510  spracúva vaše osobné údaje (meno, email) iba za účelom vybavenia Vašej požiadavky na právnom základe Oprávnený záujem. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu vybavenia vašej požiadavky, v prípade poskytnutia finančného príspevku 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Kontaktný formulár

Správna rada

Ing. Alexandra Majeríková
Ing. Alexandra MajeríkováZakladateľ a správca
Finančná a materiálna pomoc
Telefon:  +421 948 661 333
Boris Rizman
Boris RizmanČlen správnej rady
PR Manažér, kontakt s médiami
Ing. Slavomír Mlích
Ing. Slavomír MlíchČlen správnej rady
MUDr. Michal Žáček
MUDr. Michal ŽáčekČlen správnej rady
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
Ľuboš MajeríkRevízor

Dobrovoľníci

ALŽBETKA DUBANOVÁ
ALŽBETKA DUBANOVÁ
Dobrovoľník Žilina
Hmotná pomoc a realizácia

Simona Pekárová
Simona Pekárová
Materiálna pomoc, marketing
Ing. Iveta Vinczeová
Ing. Iveta Vinczeová
Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
Tel: +421 911 111 893
MUDr.Oto Vincze
MUDr.Oto Vincze
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
Mgr. Andrea Starinská
Mgr. Andrea Starinská
Mediátorka a právnička

JUDr. Martin Dolník
JUDr. Martin Dolník
+421 903 620 921
advokát/advocate/Rechtsanwalt
Mgr.Leonard Hölbling
Mgr.Leonard Hölbling
Právnik
+421 903 704 254
Klaudia Antolová
Klaudia Antolová
Dobrovoľník
Zlaté Moravce
Mária Bajánková
Mária Bajánková
Dobrovoľník

MUDr. Jana Hrivíková
MUDr. Jana Hrivíková
Detská a dospelá neurológia
Dobrovoľník Žilina
JUDr. Roman Hojer
JUDr. Roman Hojer
ADVOKÁT
Zdravotnícke, Rodinné právo, Súdne spory
Ivka Hrabovská
Ivka Hrabovská
Dobrovoľník
účtovníctvo
i.hrabovska@trioeconomy.sk

MUDR. MÁRIA PETRÁŠOVÁ
MUDR. MÁRIA PETRÁŠOVÁ
Dobrovoľník
dermatovenerologička, majiteľka a odborný garant kliniky estetickej medicíny DermaPoint