Nadácia Anjelské krídla

Slovenských dobrovoľníkov 135/30
010 03 Žilina

IČO: 50622510

DIČ: 2120409786

Dátum vzniku: 22. decembra 2016

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie. Tieto osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie po jej zániku.

Nadácia Anjelské krídla, Slovenských dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina, IČO: 50622510  spracúva vaše osobné údaje (meno, email) iba za účelom vybavenia Vašej požiadavky na právnom základe Oprávnený záujem. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu vybavenia vašej požiadavky, v prípade poskytnutia finančného príspevku 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Texty, fotografie a grafiky na tejto internetovej stránke sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich použitie treťou osobou (vrátane úprav) je bez súhlasu autora protizákonné!

Správna rada

Ing. Alexandra Majeríková
Ing. Alexandra MajeríkováZakladateľ a správca
Finančná a materiálna pomoc
Boris Rizman
Boris RizmanČlen správnej rady
PR Manažér, kontakt s médiami

Silvie Fabičovicová
Silvie FabičovicováČlen správnej rady
0948347744
MUDr. Michal Žáček PhD.
MUDr. Michal Žáček PhD.Člen správnej rady
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
Ľuboš MajeríkRevízor

Dobrovoľníci

ALŽBETKA DUBANOVÁ
ALŽBETKA DUBANOVÁnadacia.dubanova@gmail.com
Dobrovoľník Žilina
Hmotná pomoc a realizácia

Simona Pekárová
Simona Pekárová
Materiálna pomoc, marketing
Ing. Iveta Vinczeová
Ing. Iveta Vinczeová
Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
MUDr.Oto Vincze
MUDr.Oto Vincze
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
MUDr. MÁRIA PETRÁŠOVÁ
MUDr. MÁRIA PETRÁŠOVÁDermatovenerologička
Dobrovoľník
majiteľka a odborný garant kliniky estetickej medicíny DermaPoint

JUDr. Martin Dolník
JUDr. Martin Dolník
advokát/advocate/Rechtsanwalt
Mgr.Leonard Hölbling
Mgr.Leonard Hölbling
Právnik
JUDr. Roman Hojer
JUDr. Roman HojerAdvokát
Zdravotnícke, Rodinné právo, Súdne spory
Klaudia Antolová
Klaudia Antolová
Dobrovoľník
Zlaté Moravce
Mária Bajánková
Mária Bajánková
Dobrovoľník

MUDr. Jana Hrivíková
MUDr. Jana HrivíkováDetská a dospelá neurológia
Dobrovoľník Žilina
Ivka Hrabovská
Ivka HrabovskáÚčtovníctvo
Dobrovoľník

Mgr. Barbora Hreusová
Mgr. Barbora HreusováPsychológ
Dobrovoľník

Peter Miškus
Peter MiškusKreatívny dizajn, web dizajn a digitálny marketing
Dobrovoľník