Nadácia Anjelské krídla

Slovenských dobrovoľníkov 135/30
010 03 Žilina

IČO: 50622510

DIČ: 2120409786

Dátum vzniku: 22. decembra 2016

Žiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v žiadosti Nadácie. Tieto osobné údaje budú Nadáciou spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie Nadácie a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu Nadácie po jej zániku.

Nadácia Anjelské krídla, Slovenských dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina, IČO: 50622510  spracúva vaše osobné údaje (meno, email) iba za účelom vybavenia Vašej požiadavky na právnom základe Oprávnený záujem. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu vybavenia vašej požiadavky, v prípade poskytnutia finančného príspevku 10 rokov podľa zákona o dani z príjmov.

Texty, fotografie a grafiky na tejto internetovej stránke sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich použitie treťou osobou (vrátane úprav) je bez súhlasu autora protizákonné!

Správna rada

Ing. Alexandra Majeríková
Ing. Alexandra MajeríkováSprávca nadácie
0948661333
Finančná a materiálna pomoc

Boris Rizman
Boris RizmanČlen správnej rady
PR Manažér, kontakt s médiami

Silvie Fabičovicová
Silvie FabičovicováČlen správnej rady
0948347744
MUDr. MÁRIA PETRÁŠOVÁ
MUDr. MÁRIA PETRÁŠOVÁDermatovenerologička
Člen správnej rady

Ľuboš MajeríkRevízor

Dobrovoľníci

ALŽBETKA DUBANOVÁ
ALŽBETKA DUBANOVÁnadacia.dubanova@gmail.com
Dobrovoľník Žilina
Hmotná pomoc a realizácia

Simona Pekárová
Materiálna pomoc, marketing
Ing. Iveta Vinczeová
Ing. Iveta Vinczeová
Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
MUDr.Oto Vincze
MUDr.Oto Vincze
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
MUDr. Michal Žáček PhD.
MUDr. Michal Žáček PhD.Dobrovoľník
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
JUDr. Martin Dolník
JUDr. Martin Dolník
advokát/advocate/Rechtsanwalt
Mgr.Leonard Hölbling
Mgr.Leonard Hölbling
Právnik
JUDr. Roman Hojer
JUDr. Roman HojerAdvokát
Zdravotnícke, Rodinné právo, Súdne spory
Klaudia Antolová
Klaudia Antolová+421902 398 877
Dobrovoľník za oblasť Zlaté Moravce

Mária Bajánková
Mária Bajánková+421944526476
Dobrovoľník za oblasť KNM

MUDr. Jana Hrivíková
MUDr. Jana HrivíkováDetská a dospelá neurológia
Dobrovoľník Žilina
Ivka Hrabovská
Ivka HrabovskáÚčtovníctvo
Dobrovoľník

Mgr. Barbora Hreusová
Mgr. Barbora HreusováPsychológ
Dobrovoľník

Peter Miškus
Peter MiškusKreatívny dizajn, web dizajn a digitálny marketing
Dobrovoľník