Často kladené otázky2018-09-14T12:04:07+00:00
Poznáte niekoho vo svojom okolí s ťažkým osudom? Chceli by ste mu pomôcť?2016-12-14T22:18:37+00:00

Povedzte mu o nás, resp. pošlite nám o ňom informáciu a kontakt , budeme Vám vďační. Email: info@nadaciaanjelskekridla.sk

Kam možno posielať hmotnú pomoc:2016-12-23T12:52:50+00:00

Materiálna pomoc sa dopraví do skladu nadácie a odtiaľ príjemcovi po dohovore s nami. Náklady na prepravu znáša darca, inak po dohovore s nami môžu byť náklady aj refundované.

Ako budem vedieť komu darca pomáha?2018-09-06T10:54:05+00:00

Pri životnom príbehu budú uvedené aj kontaktné údaje resp. foto osoby alebo rodiny, ktorej sa pomáha. uvedenej rodine môžte zavolať alebo napísať mailom a overiť si aká pomoc bola poskytnutá.
Rovnako zverejníme zaslanú čiastku na konkrétny príbeh s číslom v menu “DARCOVIA”.

Má možnosť Darca rozhodnúť kam budú plynúť jeho prostriedky a pomoc?2017-03-24T10:54:49+00:00

Áno. Uvedením čísla životného príbehu do poznámky alebo variabilného symbolu platobného príkazu, sa peniažky alebo materiálna pomoc pošle uvedenej osobe príbehu.

Ako vieme, že môj príjemca pomoci je skutočne chorý alebo potrebuje pomoc?2016-12-14T22:15:36+00:00

Zatiaľ sa snažíme pomôcť každému, kto pomoc súrne potrebuje(viď Čo je úlohou nadácie) a nejakým spôsobom zdokumentujeme stav, ktorý popísal v žiadosti. Tento stav je prekonzultovaný s odborníkmi na danú oblasť napr. lekárska odbornosť.

Akou čiastkou ľudia väčšinou prispievajú?2016-12-14T22:13:39+00:00

Je to individuálne. Pomôže každé 1,- euro. Privítame aj materiálnu pomoc. Hmotnú pomoc, potraviny, čokoľvek čo pomôže, čo treba. Časom chceme zaviesť aj mesačnú pravidelnú pomoc, ktorá nie je tak finančne náročná ako jednorázová pomoc. Ďakujeme

Možno nadácii Anjelske krídla skutočne veriť?2017-03-24T10:57:21+00:00

Nadáciu založili spoločne Ing. Alexandra Majeríková, po skúsenostiach so skoršou pomocou ľuďom s ťažkým životným osudom a po neutíchajúcích žiadostiach  ľudí žiadajúcich nás o pomoc. Ing. Slavomír Mlích pracujúci v oblasti alternatívnej zdravotnej pomoci stretávajúc sa s ochoreniami a zdravotným utrpením ľudí. Rovnako pomocnú ruku nadácii podal MUDr. Michal Žáček, ktorý denne pomáha svojim nasadením v zachraňovaní ľudských životov pri chirurgických zákrokoch vo Fakultnej Nemocnici v Žiline. Mediálne zastúpenie nadácie zastrešuje Boris Rizman a revíziu chodu nadácie má na starosti Bc.Ľuboš Majerík .

Každá aktivita, každý finančný príjem je zdokumentovaný na tejto stránke, súčasne s určením finančnej výšky a materiálnej pomoci životného prípadu, kam pomoc plynula a v akej podobe. Osudom ľudí je priradené, číslo (životný príbeh) pod ktorým nájdete rekapituláciu odsúhlasenej a zrealizovanej pomoci radou nadácie. Svoje ďalšie námety alebo pripomienky môžete zasielať na email nadácie. Zároveň sú zverejnené výročné správy nadácie a kontakty životného prípadu – ľudí a ich ďakovné listy a ohlasy na pomoc , ktorých môže darca osobne kontaktovať a pomôcť aj osobne alebo overiť si zaslanú pomoc.