Žiadatelia o pomoc aj ich celé meno je zverejnené výhradne iba na základe písomnej žiadosti a súhlasu s ochranou osobných údajov. Každá situácia žiadateľa o pomoc a rodiny je pravidelne overovaná. Nadácia eviduje podpísané súhlasy s ochranou osobných údajov a potrebné podklady. S rodinami sme v pravidelnom kontakte. Zoznam detí a osôb sa aktualizuje na základe žiadostí a pravidelne overovanej situácie.  

Ak darca chce poslať príspevok pre konkrétneho žiadateľa o pomoc, treba uviesť ku každému daru meno, prípadne poradie, ktoré je uvedené pri fotografii a komu je finančný dar určený. V prípade, že darca zabudne uviesť dieťa / osobu, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk. Platba bude priradená podľa požiadavky darcu. Ostatné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, nadácia prerozdelí podľa uváženia a potreby rodinám. Nadácia disponuje hlavným účtom, transparentným účtom a Paypal účtom. Všetky informácie nájdete na www.nadaciaanjelskekridla.sk , info@nadaciaanjelskekridla.sk . 

Aktualizácia 21.3.2024

Potrebujú Vašu ANJELSKÚ pomoc


Luka K., Spišská Belá

Luka má 9 rokov. Žije s maminkou. Diagnózy : Allan Herdnon Dudley syndróm, Mitochondriopatia, metabolické ochorenie, hypotrofia, neprospievanie, psychomotorická retardácia, ľavostranná hemiparéza, spastická diparéza DKK, ľavostranný torticollis, hypoxicko-ischemická encefalopatia, pylorospazmus, opakovaná sepsa, DMO, spastická diplégia, cerebrálna paréza. Je to veľký bojovník.

Milotka Š., Levice žije s maminkou. Milotka potrebuje rehabilitácie a rôzne terapie.

Matiasko F. z obce Šurice potrebuje pravidelne cvičiť a rehabilitovať.  Je ležiaci, nepostaví sa, neplazí sa, nechytí do ruky nič.  Matiasko má zavedený PEG.

Tatianka je živé, veselé, usmievavé, šikovné dievčatko, ktoré rado rozdáva lásku. Veľmi rada tvorí, maľuje, varí a pomáha. Tatianke diagnostikovali detskú mozgovú obrnu.
Veľmi jej pomáhajú rehabilitácie.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Tatianka S.. Košice

Riško O. s maminkou a bratom, obec Nižná

Martinko K. z Prievidze má detskú mozgovú obrnu-kvadruspastickú formu, sám nesedí,nechodí,povie zopár slov.  Rehabilitácie mu veľmi pomáhajú.

Ďakujeme všetkým,čo sa rozhodnú a nezištne prispejú Martinkovi K.na rehabilitácie,ktoré potrebuje aby sa mu neskracovali šľachy na rukách aj na nohách. Žije sám s maminkou.

Viktorka V. z Banskej Bystrice má Detskú mozgovú obrnu. Má bračeka Jakubka, ktorý má ťažkú krátkozrakosť – 15, – 16 dioptrií, Ďakujeme za každý príspevok na rehabilitácie a terapie.

Danko O., Hlohovec

Má detskú mozgovú obrnu, subkortikálnu atrofiu mozgu,centrálny hypotonický syndróm,epilepsia, autizmus,stredne tažkú mentálnu retardáciu ,poruchy správania- duševnú zaostalosť. Danko potrebuje 24 hodinovú opateru. 

Miriamka K., Humenné
má ťažkú DMO, nechodí, je plienkovaná, potrebná je 24 hodinová starostlivosť.
Rodina ďakuje za každú pomoc.

Miško a Saška B., Križovany nad Dudváhom.

Saška má histamínovú a laktózovú intoleranciu. Miško sa po rizikovom tehotenstve narodil s problémami s  dýchaním. Máva časté problémy s trávením a aj správaním. Používa kyslíkový koncentrátor, má  centrálne spánkové apnoe, má diagnostikovanú epilepsiu.

Kristián V., Michalovce žije s babkou. Dedko zomrel v roku 2019.
Má detskú mozgovú obrnu, záchvaty epileptické, nechodí, plienkovaný. Pre babku je to finančne náročné. Babka Evka má vyše 75 rokov. Má zdravotné problémy.

Kristán V. s babkou Evkou, Michalovce

Pani Majka L. z Detvy sa stará o vnučku Lili a vnuka Tobiasa. Je ich babička. Stará sa o Lili, ktorá má Detskú mozgovú obrnu a iné diagnózy.

Alex Z., Hvozdnica

Marek R., Žilina

Marek R. , Žilina. Marek žije sám s maminou.

Je odkázaný na pomoc inej osoby.


Luky Š., Žilina
Luky má DMO a za sebou veľa operácií. Rodina ďakuje za každú pomoc, ktorá pôjde na jeho rehabilitácie.
V rodine Rastíka H, Sírnik sú 4 deti. Rastík má DMO a iné závažné zdravotné problémy. Otec je vedený, ako onkologický pacient.

Tadeáško H, Radoľa 
Má DMO, epilepsiu, mentálnu retardáciu, nepočuje, je slabozraký, má vývojovú vadu mozgu.
Finančné príspevky rodina použije na rehabilitácie a lieky pre Tadeáška. 

Amálka F., Svit

Amálka má ťažké postihnutie kĺbov, svalov a šliach. Sama nechodí.

Mirko T., Veľká Dolina

Stará sa o neho mama a otec. Mirko je ležiaci. Potrebuje 24 hodinovú opateru, rehabilitácie, lieky.

Veronika Ďurinová, Hontianske Moravce žije sama s maminkou. Má autizmus, downov syndróm, srdcovú vadu, Bolievajú ju veľmi nohy. Veronika s maminkou žijú veľmi skromne. Ďakujeme za každú pomoc.

27 Zdenka U. s deťmi, Krakovany

Martinko K., Veľké Zálužie

Martinko je ťaźko chorý chlapec. Je to veľký bojovník. Mamina sa o neho stará 24 hodín denne.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Martinko K., Veľké Zálužie

Ľudmila P. s deťmi, Prešov

Matka sa o deti stará sama. Žijú skromne. Mamina ďakuje za každú pomoc.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

Tobias B., Biely Kostol

Tobias je vedený, ako onkologický pacient. Žije sám s maminou a sestrou. Prešiel si náročnou lchorobou a aj liečbou. Potrebuje veľa rehabilitácii, liekov, vitamínov a dobrú stravu.

Marcus G., Poprad

Žije s maminkou. Pomáha im babka a dedko. Marcus je ťažko chorý chlapec.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Marcus G., Poprad

Jožko Č.

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 rodina príspevky použije na rehabilitácie
Jožko Č. 

Gabko P., Mojš. Žije iba s maminkou. Finančné dary maminka použije na rehabilitácie pre Gabrielka.

Samko Č., Hájik. Babka sa stará s obrovskou láskou o 3 vnúčatká. Samko je z nich najmladší. Má autizmus a iné zdravotné starosti. Ďakujeme za každú pomoc pre túto rodinku.

Lucka V., Terchová. Finančné dary budú použité na rehabilitácie a potrebné pomôcky a veci pre Lucinku. Ďakujeme.

Peťko a Miško K., Fačkov žjú s maminkou. Chlapci majú rôzne zdravotné problémy. Potrebujú rehabilitácie a rôzne terapie. Mminka ďakuje za každú pomoc.

Miška P., obec Ostrov. Miška je bojovníčka a večne usmiata:-) . Všetky dary použije na jej rehabilitácie. Ďakujeme :-)

Maminka pani Lenka nám poslala prosbu o pomoc:

“ Moja dcérka Eliška má 7 rokov. V októbri 2022 jej zistili prítomnosť patogénneho variantu GATA2.

Je to dedičný gén, ktorý zdedila po zosnulom manželovi a jej ockovi. Dcérku vychovávam sama. Chodíme na časté kontroly do NÚDCH do Bratislavy. Elišku čaká po Novom roku výmena kostnej drene. Všetky finančné dary použijeme na dlhý pobyt v nemocnici, na nevyhnutné potreby pre moju dcérku, vitamíny, liečbu, cestovanie za lekármi a na náklady spojené s našou aktuálnou životnou situáciou. Ďakujem krásne za každú pomoc a podporu “

Maminka Lenka Ch., Čadca

Majka Ch., Kysucké Nové Mesto. Mária krásne píše, maľuje. Žije s maminkou, ktorá sa o ňu stará. Za finančné dary pôjde Majka na rehabilitácie.  Ďakujeme :-)

Janka T.P., Čachtice. Janka je ťažko chorá. Aj napriek jej zdravotnému stavu rozdáca lásku a úsmev. Maľuje anjelov a je skutoćne aj ona, ako anjel. Ďakujeme za pomoc pre Janku.

Ľubka Š., Trnové

Martinko H., Turie je po ťažkej chorobe. Príspevky použijú rodičia na rehabilitácie a potrebné cvičenia pre Martinka, aby napredoval.

Tomáško J., Konská

Rodina použije finančné nezištné dary na rehabilitácie a potrebné veci pre Tomáška. Ďakujeme.

Janko M., Rabča. Jannko má DMO- spastickú kvadruparézu, epilepsiu, gastritídu. Finančné dary maminka použije na vitamíny, rehabilitácie, drogériu, vlhké utierky a ostatné veci potrebné pre Janka. Ďakujeme.

Dávidko Ž. žije s babkou a jeho sestričkou Viktorkou v Žiline. Príspevky babka použije na rehabilitácie, masáže, vitamíny, potraviny  pre Dávidka a jeho sestru. Ďakujeme.

Danielka J. z obce Jenkovce mala nedávno 18 rokov. Má ťažkú spastickú quadruparézu, sama nechodí, používa invalidný vozík, je plienkovaná. Trpí ťažkou kyfoskoliózou, adaptačnou poruchou a inými  zdravotnými ťažkosťami.

Pani Mária Sch. z Novej Bane žije sama so synom Jankom. Obaja majú ťažkú situáciu, aj zdravotnú aj finančnú. Janko má Detskú mozgovú obrnu a potrebuje veľa rehabilitovať a cvičiť. Janko má 22 rokov. Pre maminku Máriu je to veľmi náročné po každej stránke. Obaja sú na invalidnom dôchodku a majú zdravotné ťažkosti. Ďakujeme za každú pomoc pre Janka a maminku Máriu.

Katka J. so synom žije v Žiline vo veľmi skromných podmienkach. Tvár Katky nezverejňujeme z dôvodu ochrany dieťaťa a súkromia matky. Katka je veľmi milé žieňa, ktoré sa snaží zvládnuť spoločne so synom náročnú životnú cestu. Ďakujeme za kaźdú pomoc pre Katku a jej syna.

Anetka V., Žilina. Veľká bojovníčka :-))))). Ďakujeme za pomoc pre Anetku.

Alžbetka K., Žilina  Večne usmiata Alžbetka, bojovníčka :)) Ďakujeme za každú pomoc pre túto úžasnú ženu. Príspevky Alžbetka použije na cvičenia a rehabilitácie, ako aj na potravny a drogériu. Ďakujeme :-)

Vivien V., Gelnica

Malá Vivien V. z Gelnice má 6 rokov. Má Downov syndróm, ochorenie štítnej žľazy, hypotóniu, oslabenú imunitu, je plne plienkovaná, nechodí samostatne, povie iba pár slov. Má pridružených viac diagnóz a zdravotných problémov. Maminka sa o Vivien stará 24 hodín denne. V rodine sú ešte dvaja ďalší školopovinný súrodenci. Ich ocko, doteraz zdravý muž, začal mať vážne zdravotné problémy. Vašu nezištnú finančnú podpora a pomoc maminka použije hlavne na rehabilitácie pre Vivien a nevyhnutné veci, ako sú vitamíny, lieky, drogéria, potraviny. Rodinu si  berieme pod naše krídla a v rámci našich možností jej budeme pomáhať🙏🏻❤️, aby to zvládli.

S maminkou sme v kontakte.

Lenka H., Turzovka.

Lenka má 14 rokov, stará sa o ňu babička. Rodičov dievčatko už nemá a dedko nedávno zomrel. Babka potrebuje pomoc na financovanie rehabilitácii pre vnučku, ako aj drogériu, zdravotnícke pomôcky a iné veci pre Lenku. Ďakujeme za každú pomoc.

Tomáško Č., Čadca

Žije s maminkou. Ďakujeme za každú pomoc pre tohto bojovníka. Tomáško potrebuje rehabilitácie, masáže a rôzne cvičenia.Má autizmus.

Lukáško Ď. z Plešivca má Detskú mozgovú obrnu a maminka Zuzka je vedená, ako onologický pacient po náročnej chorobe. 

Lukáško je plne plienkovaný a má aj psychomotorickú retardáciu.

Adelka B. Liptovské Sliače, ktorá trpí Angelmanovým syndrómom potrebuje rehabiliotácie a rôzne terapie. Rodina ďakuje za každú podporu a pomoc.

Riško B., Ružomberok

Riško má 5 rokov a veľa zdravotných problémov. Náš syn sa narodil s vrodenou chybou mozgu agenezis corpus callosum i so slabými očnými nervami. Ďalšie diagnózy postupom veku pribúdali. Riško má celkovo oneskorený psycho-motorický vývin. Už od narodenia sme začali cvičiť Vojtovu metódu, ktorá nás, bohužiaľ, neposunula vpred vo vývine. Neskôr sme preto začali s Bobath metódou, ktorá je už úspešná a Riško vďaka nej veľmi pomaličky pohybovo napreduje. Keďže má Riško slabé očné nervy, musíme doma neustále cvičiť, pracovať a stimulovať ich. Kvôli jeho zrakovému postihnutiu nosí, samozrejme, okuliare. Práca s ním je veľmi ťažká aj z dôvodu jeho slabého sluchu, ktorého vyšetrenie pod narkózou nás ešte len čaká. Dlho očakávanú operáciu rázštepu tvrdého i mäkkého podnebia už máme našťastie za sebou, no čakala nás ešte operácia nezostúpených semenníkov a pruhu. Okrem iného má Riško aj skrátené achilovky, a preto musí denne nosiť špeciálne ortézy. Na podporu jeho celkového zdravotného stavu berie rôzne vitamíny (C, D, pyridoxin a kyselinu listovú) a taktiež užíva lieky Euthyrox na zníženú funkciu štítnej žľazy. Celkovo je Riško na svoj vek veľmi zaostalý. Nerozpráva, nevie sa sám najesť, obliecť, umyť, ísť na nočník. Nezvláda vôbec žiadnu aktivitu sám a vo všetkom mu treba pomáhať. Zatiaľ nevie ani chodiť, no dokáže sa sám posadiť a taktiež si štvornožkuje takým svojským spôsobom, no vždy sa dostane k miestu, na ktoré chce ísť. Pre jeho lepší rozvoj navštevujeme aj rôzne rehabilitačné pobyty a terapie.

Rodina ďakuje za každú pomoc

Dominika K., z KNM býva s maminkou. Dominika má ťažkú formu autizmu. Maminka ďakuje za pomoc a príspevky na lieky, potraviny, drogériu, rehabilitácie a zakladné životné naklady.

Melankina maminka Mária píše :

Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o pomoc. Naša Melánka má 10 rokov. Momentálne podstupuje cielenú biologickú liečbu v NÚDCH v Ratislave. Je vedená, ako onkologická pacientka. Je po 78 cykloch chemoterapie. Máme ďalšie dve deti vo veku 13 rokov a 3 roky. Je to všetko pre nás veľmi finančne náročné. Ďakujeme Vám za každú podporu a pomoc. Finančné dary použijeme na nevyhnutné potreby pre našu dcérku, deti a náklady spojené s našou momentálnou náročnou životnou situáciou. Ďakujeme ❤️“.

Alex R., Žilina býva s maminkou. Alex má DMO, epilepsiu, poruchy správania, problém s hrubou motorikou, často ho bolia nohy. Ďakujeme za každú pomoc a nezištný príspevok na rehabilitácie, vitamíny, potraviny.

Dobrý deň, rád by som Vám predstavil môjho synčeka Marka Klatta. Je to skoro 8 ročný krásny šikovný chlapček, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom. S malým chodíme na množstvo terapií, ako napríklad hipoterapia, logopedické centrum, terapie na jemnú motoriku. Taktiež chodíme plávať, alebo navštevujeme centrum Play Wisely, kvôli rozvoju jemnej a hrubej motoriky v rámci hier. Navštevuje aj školu na 3 hodinky s asistentom. Každá terapia je veľmi dôležitá pre jeho ďalší rozvoj. Marko zatiaľ nerozpráva a je plienkovaný. Má výraznú hypotóniu svalov a hypermobilitu kĺbov, preto je jeho chôdza neistá a rozkolísaná