SPONTÁNNE ZBIERKY ?PRE NADÁCIU ANJELSKÉ KRÍDLA

Realizácia spontánnych zbierok závisí iba od Vašich nápadov, chuti pomôcť ťažko chorým deťom, ľuďom v núdzi, týraným deťom, matkám…..

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC??

Môže to byť napríklad forma: Dobrovoľných príspevkov do pokladničiek umiestnených u vás v organizácii alebo na nejakom podujatí…Dobrovoľného vstupného na kultúrne, športové, či iné podujatie…Zorganizovanie benefičnej aukcie alebo predaja a pod…Veľmi si ceníme váš čas, nápady a ochotu motivovať ľudí, deti, verejnosť na pomoc našej NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA. STAŇTE SA REALIZÁTOROM  spontánnej zbierky. Zapojiť sa môžu školy, firmy, aj neziskové organizácie, záujmové združenia či jednotlivci.

Pečiete koláčiky, zapájate mládež do športu, alebo robíte iné krásne veci? Budeme šťastní, ak ukážete ľuďom spôsob, ako sa dá pomôcť. ?