Úlohou NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA je :

  • Materiálna pomoc – zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne),empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.

  • Finančná pomoc – financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie za určitým účelom, resp. zaslanie príspevkov od jednotlivých darcov

  • Relaxačné, ozdravujúce a rehabilitačné pobyty– organizovanie pobytov pre rodiny s postihnutými detičkami (napr. tábory, rekreačné pobyty v SR alebo v v zahraničí pri mori)