Postup pre darovanie 2% z dane

2% z dane, ktoré nám poukazujete prostredníctvom daňového priznania pomôžu ľuďom zlepšiť ich kvalitu života.  Naša nadácia bude môcť zaobstarať zdravotné pomôcky a preplatiť rehabilitácie, nakúpiť lieky, alebo oblečenie.

Vyzbierané peniaze rozdeľujeme tak, aby každý dostal, čo potrebuje. Snažíme sa splniť aspoň čiastočne každému človeku v núdzi jeho sen o lepšom zajtrajšku. Sme v registry nadácii a máme schválené žiadať o 2% z dane.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 50622510
Právna forma:   Nadácia (kód 117)
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské krídla
Ulica:  Slovenských Dobrovoľníkov
Číslo: 135/30
PSČ: 010 03
Obec: Žilina

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec:

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane 2% a vypíšte zvyšné údaje o Vás.

  • Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2% ?

    Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách „Potvrdenie o zaplatení dane“, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%.  Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2024.

  • POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Ďakujeme.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

  • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Oddiel XIII si môžete vyplniť vo svojom daňovom priznaní údajmi o prijímateľovi:

IČO: 50622510
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské krídla

Email: info@nadaciaanjelskekridla.sk

Podporiť nás môžete aj poukázaním vášho príspevku na náš transparentný účet SK23 8330 0000 0027 01895491. Ďakujeme.