Postup pre darovanie 2% z dane

2% z dane, ktoré nám poukazujete prostredníctvom daňového priznania pomôžu ľuďom zlepšiť ich kvalitu života.  Naša nadácia bude môcť zaobstarať zdravotné pomôcky a preplatiť rehabilitácie, nakúpiť lieky, alebo oblečenie.

Vyzbierané peniaze rozdeľujeme tak, aby každý dostal, čo potrebuje. Snažíme sa splniť aspoň čiastočne každému človeku v núdzi jeho sen o lepšom zajtrajšku. Sme v registry nadácii a máme schválené žiadať o 2% z dane.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČO: 50622510
Právna forma:   Nadácia (kód 117)
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské krídla
Ulica:  Slovenských Dobrovoľníkov
Číslo: 135/30
PSČ: 010 03
Obec: Žilina

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec…

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  • Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane 2% a vypíšte zvyšné údaje o Vás.

  • Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2% ?

    Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách „Potvrdenie o zaplatení dane“, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%. Toto tlačivo bude dostupné z finančnej správy na začiatku roka 2018. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2022.

  • POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Ďakujeme…

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie…

  • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane t.j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo pre daňové priznanie s predvyplnenými kolonkami oddielu XIII. si môžete stiahnúť aj TU… alebo vyplňte do týchto koloniek vo svojom daňovom priznaní údaje o prijímateľovi:

IČO: 50622510
Právna forma:   Nadácia
Obchodné meno:  Nadácia Anjelské krídla
Ulica:  Slovenských Dobrovoľníkov
Číslo: 135/30
PSČ: 010 03
Obec: Žilina

  • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA

Slovenských Dobrovoľníkov 135/30

010 03 Žilina

Email: info@nadaciaanjelskekridla.sk

Podporiť nás môžete aj poukázaním vášho príspevku na náš transparentný účet SK23 8330 0000 0027 01895491. Ďakujeme.