S LÁSKOU….“ĽUĎOM„

beneficny koncert 2019Slide thumbnail

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti.
Taktiež seniorom, krízovým centrám. Dávame nádej, svetlo a pomoc tam, kde treba.

Aj málo je pre niekoho VEĽA
Pomôcť môže každý z nás. SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Ďakujeme za vašu podporu.

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Materiálna pomoc

Zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne), empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.

Pomáhame rodinám
Žiadosť o príspevok

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor nájdete na www.nadaciaanjelskekridla.sk.
Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Financie na lieky, drogériu, stravu. Nadácia finamčne pomáha v rámci možnosti.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Pobyty organizované pre rodiny s postihnutými detičkami (napr. tábory, rekreačné pobyty na Slovensku alebo v zahraničí pri mori)

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Anjeli sú úžasné bytosti, ktoré nám pomáhajú, pomôžme aj My. Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Boh nás miluje rovnako. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  Život je zázrak. Konajme ZÁZRAKY.

Deti, ktoré potrebujú vašu pomoc

Pomohli sme

Terapia umením

Terapia umením Dnešná terapia umením v Art Studio Z v Žiline s deťmi z nadácie. Dobrá nálada nechýbala. Každý utorok. TERAPIA UMENÍM Dnešná terapia umením v Art Studio Z v Žiline s deťmi z...

1

Žijú iba s maminkou

Miško a Saška dostali balíček zimné oblečenie, topánky a nevyhnutné veci. Žijú iba s maminkou. Ďakujeme za krásny pozdrav. Miško a Saška dostali balíček ♥zimné oblečenie, topánky a nevyhnutné...

1

Ďakujeme Zuzke Kořínkovej

Ďakujeme majsterke sveta v kulturistike Zuzke Kořínkovej a zároveň úžasnému človeku za nezištnú podporu. ŠTUDENTSKEJ KVAPKY KRVI Letáčiky nájdete aj u nej vo Fitness centrume Zuzana, Hlinská...

1

Podporujú nás partneri a priatelia