Home2019-03-05T21:26:12+01:00

S LÁSKOU….“ ĽUĎOM „

Pomoc rodinám s postihnutými detičkami v oblastiach :

  • Materiálna pomoc – zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne),empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.

  • Finančná pomoc – financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie za určitým účelom, resp. zaslanie príspevkov od jednotlivých darcov

  • Relaxačné, ozdravujúce a rehabilitačné pobyty– organizovanie pobytov pre rodiny s postihnutými detičkami (napr. tábory, rekreačné pobyty v SR alebo v v zahraničí pri mori)

ĎAKUJEME ZA DARČEKY, KTORÉ NÁM AJ OSOBNE NOSÍTE. KEĎŽE VŠETCI Z NADÁCIE SME ZAMESTNANÍ, TREBA VOPRED KONTAKTOVAŤ A DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE, PRÍPADNE NAJLEPŠIE JE POSLAŤ BALÍKOM NA ADRESU NADÁCIE.
ĎAKUJEME KRÁSNE ZA POCHOPENIE 🙏

Každý z Vás môže zrealizovať aj tzv. “SPONTÁNNU ZBIERKU”, viac:  TU

Finančne podporiť môžte:  TU

Žiadosť o príspevok
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Výročná správa 2017
Buletin 2018
Etický Kódex
Výročná správa 2016
Buletin 2017

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.
Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Anjeli sú úžasné bytosti, ktoré nám pomáhajú, pomôžme aj My. Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Boh nás miluje rovnako. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  Život je zázrak. Konajme ZÁZRAKY.

Partneri nadácie