Deťom

„Žijeme s  ľuďmi, ktorí nevedia rozprávať, ale rozprávajú ich srdcia. Komunikujú svojimi očami, rukami a úsmevom. Deti sú láska. Choroba nie je krivda, ktorú im niekto vykonal. Milujeme ich, či sú choré, alebo zdravé. Či sa smejú, alebo nariekajú. Milujeme naše deti celým našim srdcom. Dali by sme im všetko na svete, len aby boli šťastné a zdravé.

Podajme im pomocnú ruku, aby sa mohli stále smiať, aj keď sú vo svojom svete, vo svojej bubline, ktorá patrí iba im.

“ MILUJME ICH A STOJME PRI NICH, NECH CÍTIA, ŽE SÚ NAŠOU SÚČASŤOU „

Obrázky nám poslala Klárka, Magdalénka a psík patrí Nellke :-) dala mu nálepku nadácie :-), že chce tiež pomáhať.

Ďakujeme krásne milé deti.

Krásny pozdrav a fotografia od Lindušky a Veroniky pre deti z nadácie.
Ďakujeme :-)
 “  DETI – DEŤOM „
Ďakujeme deťom, že nám posielajú do nadácie krásne obrázky pre choré detičky.
Medvedíka poslala Karolínka.