1. Na účet nadácie

Tatra banka, a.s.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

2.  PAY PAL

[give_form id=”1746″]