Aktivity2022-10-18T11:02:18+02:00

Aktivity a činnosti Nadácie Anjelské Krídla

 SPOLOČNE S VAMI :-) ŠÍRME SKUTOČNÉ HODNOTY V ŽIVOTE 

Nádej, priateľstvá, darcovia, partneri, projekty, aktivity, úsmevy, nezištná pomoc, opora, ochota, hlboká pokora, láska, dobrovoľníci, ľudia dobrej vôle, vzájomná úcta, dobro a viera, nezabudnuteľné momenty, rodiny, deti, prítomnosť, motivácia,  ľudskosť, objatia, slzy dojatia, skutočné príbehy,

Aktivity nadácie|
Go to Top