„PODPORTE NAŠU POMOC PRE CHORÉ DETIČKY FORMOU MESAČNÉHO TRVALÉHO PRÍKAZU NA ÚČET NADÁCIE , AJ S MALÝM PRÍSPEVKOM SA DAJÚ ROBIŤ VEĽKÉ VECI“                ĎAKUJEME                    ÚČET:  SK37 1100 0000 0029 4603 3398

“ Všetky finančné príspevky sú použité na pomoc ľuďom a  nie sú použité na réžiu a chod nadácie. Všetci ľudia z nadácie sú zamestnaní a nadáciu podporujú z vlastných finančných príjmov !“ 

S LÁSKOU….“ ĽUĎOM „

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič sa v živote nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.
Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Anjeli sú úžasné bytosti, ktoré nám pomáhajú, pomôžme aj My. Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Boh nás miluje rovnako. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  Život je zázrak. Začnime konať ZÁZRAKY.

Partneri nadácie

Odoberať novinky