ZÁZRAKY SA DEJÚ a vďaka ľuďom dobrej vôle ide do rodín obrovská výpomoc ❤️. Trvanlivé potraviny, drogéria, hračky, plienky, zdravotnícky materiál, veľa veľa lásky a opory ❤️. Sme dojatí a veľmi vďační za VÁS ANJELOV 🙏🏼❤️🙏🏼. Za tieto dva posledné mesiace rodiny dostali a dostanú vyše 80 balíkov humanitárnej pomoci. Tešíme sa aj na tie očká detí pri Vianočnom stromčeku ❤️, vďaka Vám darcom budú mať krásne sviatky. Všetko sa koordinuje, navzájom si pomáhate, dávate oporu. ĎAKUJEME.
Veľká VĎAKA za nádhernú potravinovú a humanitárnu pomoc patrí Jolanke V. z Rakovej, Miške Ch. z Radôstky, Matke B.,Janke P., Darinke K., Veronike Z., Marike H., Beátke K., Dominike Š. zo Starej Bystrice. Alenke B. z Klubiny, Gabike H. z Čadce, Maruške Z., Maťovi K. a Beátke našej dobrovoľníčke.
Praktickým sestrám (večerným) zo zdravotnej školy v Čadci: Soňa H, Monika S., Mária V., Zuzka S., Alexandra K., Monika P., Miška V., Renátka S.,
❤️ Kde je srdce, tam je cesta k pomoci inému ❤️