Tieto hudobné nástroje slúžia na terapie hudbou. Naše deti z nadácie ich navštevujú a veľmi sa im čas strávený na terapiách páči. Ak máte doma nejaké hudobné nástroje, ktoré už Vám neposlúžia, my budem vďační, ak nám ich darujete a posuniete. Určite sa u nás využijú 😊🙏🏼♥️. Ďakujeme, že vďaka Vašej podpore a pomoci vieme DÁVAŤ POMOC A OPORU ďalej. Ďakujeme darcom za nezištné finančné dary, ktoré slúžia aj na takéto krásne projekty pre deti. Okrem hmotnej pomoci pre ľudí v núdzi, pomoc pre matky s ťažko chorými deťmi, nadácia robí aj tábory a rôzne krásne projekty, ako je terapia hudbou, tancom, plávanie. Všetko v rámci našich možností a vďaka Vám DARCOM 😊🙏🏼♥️
Čo je to terapia hudbou ?
Hudobná terapia je využitie hudobných intervencií za účelom dosiahnutia individuálnych cieľov s pomocou hudobného terapeuta. Jej cieľom je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, sebavyjadrovanie, zvládanie stresu, motivácia.
Terapia hudbou má podobu cvičení a hier s rozličným zameraním. Či už sú to aktivity orientujúce sa na pozornosť a vnemy, na tvorivosť či rozvoj pamäťových schopností. Terapia hudbou obvykle zahŕňa hudobné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom a spevom.