Svetový deň povedomia o autizme
Druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizmea snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.
Autizmus
Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady.Jeho symbolom je modrá farba, teda farba komunikácie a ústredná farba celej kampane Rozsvieť modrú.
Druhého apríla vyjadríte podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo modré.
Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro.
Táto farba je symbolom komunikácie.
Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým.
Neostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy.