Veľká vďaka patrí spoločnosti STUDIO MODERNA S.R.O. a GEIS SK s.r.o., Továrenská 2, Vlkanová za úžasnú nezištnú výpomoc do Nadácie Anjelské Krídla.
Komunikácia a prístup je na vysokej úrovni a snaha pomôcť je skutočne krásna.
Časť kvalitných paplónov a vankúšov pôjde, ako dar na oddelenie úrazovej chirurgie do nemocnice v Žiline a časť rodinám z nadácie.

Ďakujeme♥️

22.1.2020

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )