SRDCE ZO ZLATA
Majka ďakuje za nadačné tričko ❤️ a my sme veľmi šťastní, že je šťastná a má úsmev na tvári.
Je to úžasné dievča.
Majka sa rozhodla, že daruje svoje hudobné nástroje na muzikoterapiu, pre deti z Nadácie Anjelské Krídla ❤️
Muzikoterapia bude od septembra 2020 v Art Studio Z v Žiline so Zuzkou Smudovou Harantovou.
Majka veľķé ďakujeme.
Máš nádherné a krásne srdiečko. Objímame Ťa.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )