Obrovská vďaka patrí pani Editke M. za balík, ktorý dala dokopy pre našu rodinu z nadácie. Pomáha ľuďom spolu s nami už dlhší čas a my jej z celého srdca ďakujeme, že je oporou tam, kde treba ♥️.
Ďakujeme každému, kto s nami šíri nezištne pomoc, lásku, nádej, oporu a svetlo do rodín.

NÁDEJ JE VŽDY ♥️

( fotografia je zverejnená na základe súhlasu )

www.nadaciaanjelskekridla.sk