JUDr. Roman Hojer je skvelý človek, priateľ, dobrovoľník v nadácii, ktorý pomáha nezištne a najlepšie, ako vie :-), advokát a poradca. Je súčasťou tímu Nadácie Anjelské Krídla

JUDr. Hojer je absolventom Masarykovej univerzity v Brne (2008), po jeho ukončení pôsobil v rokoch 2010 až 2016 v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS. Členom Slovenskej advokátskej komory sa stal v roku  2012, samostatne advokáciu vykonáva od roku 2017 ako jediný konateľ a spoločník spoločnosti JUDr. Roman Hojer s.r.o. advokátska kancelária (www.hojer.sk). V období pôsobenia v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS sa zameriaval najmä na poskytovanie právnych služieb pre najväčšie bankové a finančné ústavy v Slovenskej republike, po osamostatnení sa skôr špecializoval na zastupovanie fyzických a právnických osôb pred civilnými súdmi a obhajobu subjektov v trestnom konaní, a to vo fáze prípravného i súdneho konania s veľmi vysokou mierou úspešnosti.Tiež sa dlhodobo zaoberá právnym poradenstvom pre ľudí, ktorým bola spôsobená škoda vinou iných osôb a uplatňovaním odškodnenia pre nich.Za 12 rokov praxe JUDr. Hojer dosiahol vysoký stupeň odbornosti v rôznych oblastiach práva, ktorú vyžaduje aj od svojich spolupracovníkov, je zástancom presvedčenia že každý prípad je prioritou a tiež osobnou výzvou.V prípade ak potrebujete poradiť a pomôcť s Vašim prípadom, môžete sa na JUDr. Hojera s dôverou obrátiť.

Ďakujeme Ti Roman :-)