PROJEKT OKIENKO DO DUŠE

Dnes sme sa prvý krát stretli na akcii okienka do duše.
Diskusia rodičov hendikepovaných deti s odborníkmi (špeciálnou pedagogickou Andreou Haviarovou a Adriánou Hnitkovou a psychologičkou Ninou Buricovou Z CENTRA SPECIÁLNO PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V ŽILINE.
Diskusia prebiehala vo veľmi príjemnej atmosfére na podnety otázok rodičov.
Okrem názoru odborníkov si rodičia vymenili vzájomné skúsenosti s nastolenými témami. Riešili sa otázky autizmus, poruchy správania, deti na vozíku a aká je ich integrácia v spoločnosti a veľa zaujímavých tém. Marek povedal, ako sa cíti, ako vozíčkar, ako sa ku nemu správa spoločnosť a deti.

Akcia sa uskutočnila v spolupráci s ART STUDIO Z. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o mesiac. Termín zverejníme v udalosti.
#artstudioz

Ak máte záujem sa stretnúť s nami o mesiac, nahlasujte sa na info@nadaciaanjelskekridla.sk
Ďakujeme.

(Fotografia je zverejnená na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb a po následnom overení, niektorí účastníci diskusie na fotografii nie sú z dôvodu rešpektovania ich rozhodnutia )

www.nadaciaanjelskekekridla.sk