Ďakujeme za pozdrav a fotografiu ♥️?♥️. Teší nás Vaša radosť.

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)