Sme na medzinárodných leteckých dňoch SIAF v sobotu 3-tieho a v nedeľu 4.augusta na Sliači.
Budeme tam celé 2 dni a s nami hračky, prívesky, tričká, nadačné vankúšiky, letáky. Dozviete sa o činnosti nadácie.
Tento rok tam bude Alex a Zuzka.
Nájdete nás v ADLO stánkoch. Týmto ďakujeme partnerovi ADLO bezpečnostné dvere za podporu.
Adlo pomáha nadácii