Filipko B. dostal darčeky, jedlo, oblečenie. Ďakujeme za fotografiu a pozdrav.
Maminka žije s Filipkom sama.
Majú to náročné, ale maminka sa stará a snaží všetko zvládať. Žijú skromne, ale v láske.

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)