Majka je úžasné mladé dievča. Veľmi rada píše svoje postrehy zo života.
V našej nadácii jej dávame priestor, aby sa mohla s Vami podeliť s jej myšlienkami, pocitmi, tvorbou.
Príspevky od Majky budú aj na www.nadaciaanjelskekridla.sk pod názvom :
“ SOM DAR, AKO STE AJ VY „
Majka sa predstavuje :
Volám sa Mária, ale najradšej mám oslovenie Mery alebo Majka. Môj svet tvoria písmená a všetko, čo je s nimi spojené. Veľmi rada píšem , a keď môžem tým čo napíšem nejako pomôcť druhým, moje srdce je šťastné. Napĺňa ma pocit, že som niekoho potešila a možno mu dala do života kúsok radosti a optimizmu. Takisto rada kreslím, aj keď si myslím, že to neviem, pokúšam sa o to.
Môj život na vozíku nie je pre mňa vždy ľahký , ale stále sa v mojom živote objavujú ľudia a momenty, ktoré ma presvedčia o tom, že aj keď som hendikepovaná môj život dáva zmysel. ❤️
A rovnako si uvedomujem, že sú ľudia, ktorý to majú oveľa ťažšie ako ja.
A táto veta ma priviedla k poznaniu, že mám byť za všetko vďačná Bohu. Alebo môjmu Anjelovi strážnemu, ktorého má podľa mňa každý človek.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )