Vzdelávať sa je dôležité. Luky mal svoju prvú hodinu v tomto roku. Pre Lukáška z Rožňavy, ktorý nechodí a kvôli jeho zdravotnému stavu je lepšie mať hodiny on line. Veľmi sa teší a my s ním. Lukymu sme zabezpečili notebook aj potrebné pomôcky ku hodinám angličtiny. Našej Peťke ďakujeme ♥️😊🙏🏼. Ďakujeme Vám darcom, pretože deti s hendikepom majú lepšie možnosti.
( fotografia je zverejnená na základe súhlasu zákonného zástupcu)