Ďakujeme maminke Zuzke a Lukáško Ď. za pozdrav.
Veľmi sa tešíme s Vami, že sme mohli urobiť radosť ♥️. Veľká vďaka spoločnosti SSE za pomoc, ktorá darček dala pod ich stromček vo firme. Darčeky dostalo 15 detí z nadácie.

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)