Sme dojatí ❤️ Čosi nádherné ❤️ Nemáme slov ❤️
Veľké ďakujeme za darčeky ❤️ pánovi Lubošovi Potočnákovi, pani Gitke Madejovej a
firme 4mysport.sk ( https://4mysport.sk/)
Vďaka patrí aj Janke Zajacovej, maminke Alexa z našej nadácie.
Ak budete cítiť, že chcete mať toto rúško a zároveň pomôcť ťažko chorému Alexovi na lieky a rehabilitácie, kontaktujte Janku na mail: jankazilina@gmail.com