Majka je úžasné mladé dievča. Veľmi rada píše svoje postrehy zo života.
V našej nadácii jej dávame priestor, aby sa mohla s Vami podeliť s jej myšlienkami, pocitmi, tvorbou.
” SOM DAR, AKO STE AJ VY “

Hrdinovia, Mária Chovaňáková

Asi sme sa už všetci stretli s pojmom s pojmom hrdina všedného dňa Podľa mňa môže byť takýmto hrdinom každý  človek , pretože každý jeden deň nám ponúka nejakú možnosť  niekomu pomôcť. Či už  úsmevom, povzbudivým slovom,  ale aj pozitívnym príkladom. Je medzi nami veľa ľudí, ktorý dennodenne musia prekonávať veľké prekážky a dokážu to robiť s optimizmom.

2020-11-16T10:37:37+01:0016 novembra, 2020|

Mária Chovaňáková

Volám sa Mária, ale najradšej mám oslovenie Mery alebo Majka.  Môj svet tvoria písmená a všetko, čo  je s nimi spojené. Veľmi rada píšem , a keď môžem tým čo napíšem nejako pomôcť druhým,  moje srdce je šťastné.  Napĺňa ma pocit, že som niekoho potešila a možno mu dala do života kúsok radosti a optimizmu.  Takisto rada kreslím, aj keď

2020-11-16T10:06:05+01:0016 novembra, 2020|

Dary života, Mária Chovaňáková

Pre každého  človeka je darom v jeho živote niečo iné. Často sú to maličkosti, ktoré sa  ukrývajú v našom každodennom živote. Maličkosti, ktoré sa ukážu  práve vtedy  keď ich človek vo svojom živote najviac hľadá alebo potrebuje. Maličkosti, ktoré často vnímame ako samozrejmosť, ale ja ich volám dary života. Úsmev je  najkrajším darom , ktorý môže

2020-11-16T10:04:40+01:0016 novembra, 2020|

Pomoc druhým, Mária Chovaňáková

Každý človek  sa už vo svojom živote ocitol v bode, kedy sám potreboval  pomoc. Či už to bola pomoc  fyzická,  psychická, alebo  akákoľvek iná forma pomoci, ktorá mu pomohla práve vo chvíli, keď  to najviac  potreboval. A  práve v týchto okamihoch  niektorí  ľudia  pochopia, že by sa nemali nikdy vzdávať.  Či už len z obyčajnej úcty k človeku, ktorý im

2020-11-16T09:34:02+01:0016 novembra, 2020|
Go to Top