Každý človek  sa už vo svojom živote ocitol v bode, kedy sám potreboval  pomoc. Či už to bola pomoc  fyzická,  psychická, alebo  akákoľvek iná forma pomoci, ktorá mu pomohla práve vo chvíli, keď  to najviac  potreboval. A  práve v týchto okamihoch  niektorí  ľudia  pochopia, že by sa nemali nikdy vzdávať.  Či už len z obyčajnej úcty k človeku, ktorý im podal pomocnú ruku, v čase keď mu boli postavené do cesty prekážky, ale najmä pre  druhú šancu , ktorú dostali. A práve v tejto druhej šanci by mal človek objaviť posolstvo  nádhernej myšlienky  pomáhať druhým.

Obdivujem všetkých, ktorí sa dali na cestu takejto pomoci. Uvedomujem si ,aké to musí byť často náročné,  ale keď vidíte  radostný úsmev na tvári hendikepovaných alebo inak ťažko skúšaných ľudí, zrazu zabudnete  na všetky prekážky, ktoré vás doviedli do vášho cieľa.  Pri srdci vás bude hriať pocit, že to čo robíte môže zlepšiť niekomu deň a dať nádej do ďalších dní.

Na tomto nádhernom princípe pomoci pracujú nadácie a neziskové organizácie, ktoré toto  úžasné posolstvo  pomáhajú šíriť ďalej. Pretože  prostredníctvom pomoci druhým ukazujú ostatným nádej a lásku.  Podľa mňa  aj tá najmenšia kvapka pomoci má svoj zmysel. A ak akákoľvek dobročinná myšlienka nájde svoje naplnenie, svet sa stáva lepším.  Skúsme sa teda zamyslieť a aj po kvapkách napĺňať toto najkrajšie  poslanie.