Asi sme sa už všetci stretli s pojmom s pojmom hrdina všedného dňa

Podľa mňa môže byť takýmto hrdinom každý  človek , pretože každý jeden deň nám ponúka nejakú možnosť  niekomu pomôcť. Či už  úsmevom, povzbudivým slovom,  ale aj pozitívnym príkladom. Je medzi nami veľa ľudí, ktorý dennodenne musia prekonávať veľké prekážky a dokážu to robiť s optimizmom. A to by mohlo byť pre ostatných veľkou motiváciou.

Hrdinom všedných dní  je každý kto nezištne pomáha  ľuďom  v núdzi.  Napríklad dobrovoľníci robia  veľmi záslužnú prácu. Sú to  ľudia s veľkým srdcom, ktorí popri svojej práci pomáhajú iným. Takíto ľudia bývajú  dušou rôznych nadácii a neziskových organizácií.  Do kategórie hrdinov všedného dňa  by som zaradila aj ľudí pracujúcich v zdravotníctve, ktorí sa aj v tejto ťažkej dobe starajú o naše zdravie, ale aj záchranárov, hasičov, či ľudí z Červeného kríža. Jednoducho všetkých, ktorí si za svoje povolanie zvolili pomoc druhým.

Majka