Vďaka spoločnosti BIG ONE s.r.o dnes odišlo
21 balíkov hmotnej pomoci k rodinám v núdzi a s ťažko chorými deťmi. Balíky sú poriadne zabalené.

Ďakujeme https://www.bigone.sk/ za pomoc počas roku 2020 s posielaním a pomocou ĽUĎOM♥️.
Veľmi si vážime nezištnú podporu tejto spoločnosti, pretože zasielanie balíkov je dosť finančne náročné a bez pomoci by to bolo nemožné.