“S LÁSKOU….ĽUĎOM„

beneficny koncert 2019Slide thumbnail

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Zuzka Korinkova pomaha nadacii
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

Nadácia Anjelské Krídla pomáha ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v existenčnej núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti. a všade tam , kde je to nevyhnutné. Navštevujeme krízové centrá, seniorské centrá, detské domovy, rodiny. 

Oficiálny účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Výpomoc vo forme trvanlivých potravín, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok, oblečenia, hračiek, zdravotníckeho materialu.

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Finančné príspevky od darcov, finančná výpomoc z nadácie na nákup liekov, rehabilitácii.

Keďže nadácia nemá podporu od štátu a je zložená z dobrovoľníkov, vie poskytovať finačnú pomoc iba v rámci jej možností.  

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Pobyty organizované pre rodiny s postihnutými detičkami (tábory, rekreačné pobyty na Slovensku alebo v zahraničí pri mori)

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

Deti, ktoré potrebujú vašu pomoc

Pomohli sme

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)

projekt OKIENKO DO DUŠE

Dnešné OKIENKO DO DUŠE ❤️ Diskusia, názory, rady a vzájomná podpora a opora. Ďakujeme každému, kto prišiel na stretnutie. (Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti...

3

TERAPIA TANCOM

TERAPIA TANCOM OD SEPTEMBRA 2020 Od septembra 2020 Nadácia Anjelské Krídla rozbieha popri MUZIKOTERAPII aj projekt TERAPIA TANCOM. TERAPIA TANCOM bude pre rodičov, ktorí majú hendikepované deti a...

3

MUZIKOTERAPIA

HUDOBNO POHYBOVÁ DIELŇA – MUZIKOTERAPIA Od septembra 2020 Nadácia Anjelské Krídla rozbieha ďaľší projekt MUZIKOTERAPIU ♥️ v spolupráci s ART ATUDIO Z v Žiline pre deti z nadácie a...

3

Priatelia a partneri Nadácie Anjelské Krídla