PEŤKO SAGAN, ĎAKUJEME KRÁSNE ZA TRIČKO PRE NAŠU NADÁCIU ☺?? A ZÁROVEŇ PODPORU NAŠEJ PRIOPRAVOVANEJ AKCIE :
“ ŠPORTOVCI S ANJELSKYMI KRÍDLAMI „
VŠETKY PODPISY, KARTIČKY A TRIČKÁ MÔŽU BYŤ  VAŠE ☺
VIAC O PRIPRAVOVANEJ AKCII EŠTE ZVEREJNÍME.
MEDIÁLNA PODPORA PRIPRAVOVANEJ AKCIE ŠPORTOVCI S ANJELSKYMI KRÍDLAMI :
“  TV SEVERKA A TV VEGA „