VIERKA JE ÚŽASNÉ ŽIEŇA  A NEVZDÁVA SA.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC FINANČNÚ AJ MATERIÁLNU / DROGÉRIA, JEDLO /

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 VIERKA