RADOSŤ DETÍ A ICH ÚSMEV JE PRE NÁS NAJVÄČŠOU ODMENOU
DOSTALI BALÍKY POMOCI: HRAČKY, OBLEČENIE, JEDLO.

ĎAKUJEME ZA FOTOGRAFIU MAMINKE DENISKE.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

5.6.2018