“ ZA FINANČNY DAR 10 eur pre deti DOSTANETE DARČEK KRÍDLA “

PANI JANKA ĎAKUJEME ZA TÚTO NÁDHERU. VYROBENÉ OSOBNÉ NÁRAMKY NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA.
NÁRAMKY JE MOŽNÉ NOSIŤ NA RUKE 
( Info v správe)

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / KRÍDLA (plus adresa)

ĎAKUJEME

4.7.2018

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK