Veľmi pekne sa chceme poďakovať klubu

Soroptimist International Klub Žilina, 

ktorý nám poskytol možnosť letného tábora pre dievčatko – sestričku Patrika z nášho príbehu:

0012 Patrik Vranov nad Topľov.

Dievčatko sa veľmi teší a aj my máme radosť, že sa zúčastní letného tábora v Šípkovej – Terchová.

Ešte raz vďaka za rozžiarené detské očká :-)

s úctou a vďakou Tím nadácie