Chlapec má 11 rokov. Stará sa o neho 24 hodín denne. Je plne odkázaný na jej pomoc.
Sme šťastní, že trošku môžeme pomôcť.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 DAMIÁNKO