VÝZVA OD ANJELOV !!!!!

CHCEME VÁS V MENE MALÉHO ANDRÁŠKA POŽIADAŤ O FINANČNÚ POMOC.

ANDRÁŠKO POTREBUJE SÚRNE OPERÁCIE A RODINA TO NEDOKÁŽE PREFINANCOVAŤ.

ANDRÁŠKO MÁ  DIAGNÓZY : ARTHROGRIPOSIS MULTIPLEX CONGENITA – AMC PEC – KONSKÁ NOHA A HERNIA.

ZASTUPUJEME ICH, MÁME VŠETKY POTREBNÉ PODKLADY OD RODINY MALÉHO CHLAPČEKA.

NA ÚČET NADÁCIE SK3711000000002946033398 / do komentu POMOC PRE ANDRÁŠKA /

ĎAKUJEME V MENE RODINY.
/viac informácii môžete pýtať priamo v NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA /