PODAJME IM POMOCNÚ RUKU !!!
V RODINE ZUZKY TÓTHOVEJ SÚ 4 DETIČKY.
Otec Roman, je liečený na ťažkú formu Crohnovej choroby, už musel skončiť PN a čaká na invalidný dôchodok, ktorý mu však príde až za 3 mesiace.
Momentálne žijú zo sumy vyše 300 eur.
Šesť ľudí, z toho traja dospievajúci chlapci.
10-ročný Danko je vážne chorý a malý 2-ročný Martinko sa zotavuje po operácii.
Po zaplatení bývania, energie, liekov a cestovného za lekármi im ostane na stravu len doslova niekoľko eur.
JE TO VEĽMI ŤAŽKÁ SITUÁCIA TEJTO RODINY.
POSIELAME DNES BALÍK POMOCI “ JEDLO“.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 DO ÚČTU  DAJTE PRE  RODINA TÓTHOVÁ
AK IM CHCETE POSLAŤ TRVANLIVÉ JEDLO, V NADÁCII VÁM DÁME ADRESU.
ĎAKUJEME V MENE DETÍ❤