ĎAKUJEME JEJ TETE ZA FOTOGRAFIU❤, KTORÚ NÁM POSLALA.
TEREZKE MÔŽETE POSLAŤ PRÍSPEVOK NA LIEKY A POTREBNÚ LIEČBU NA ÚČET NADÁCIE:
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / TEREZKA