VĎAKA POMOCI MCC MEDICÍNSKO CIEVNEHO CENTRA ŽILINA SME ZAKÚPILI DEKY, DONIESLI POHÁRE, ČAJE (VĎAKA RAJO.SK)A DALI NUTRIDRINKY. 
SPOLOČNOSŤ A PARTNER NADÁCIE „DORMEO “ POSLALA NA ODDELENIE KRÁSNE HNEDÉ DEKY, NEZIŠTNÝ DAR. 
PRIESTORY NA ODDELENÍ SÚ KRÁSNE, SESTRIČKY AJ LEKÁRI ÚŽASNÍ.