V MENE CELEJ NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA SI TOTO OCENENIE HLBOKO VÁŽIM. 
PATRÍ CELÉMU NÁŠMU TÍMU AJ ĽUĎOM, KT. S NAMI POMÁHAJÚ???

NÁŠ TÍM BUDE POKRAČOVAŤ V POMOCI AJ NAĎALEJ ?

ĎAKUJEM ?