Dnes nám pani Janka a Zuzka odovzali NEZIŠTNÝ DAR – školské pomôcky. Samozrejme veľká vďaka patrí pani Milke :-)
Veci sa rozdelia do soc.slabších rodín a detičkám z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA. 
Pre rodiny je to veľká výpomoc, kedže financií v rodinách, kde je ťažko choré dieťa nie je nikdy dosť.

ĎAKUJEME TAKTIEŽ ZA PRÍSPEVKY, KTORÉ STE NÁM POSLALI NA ZAKÚPENIE VECÍ DO ŠKOLY PRE RODINY, POSTUPNE BUDEME POSIELAŤ A BALIŤ:-)

“ SME TU PRE ĽUDÍ A CHCEME POSÚVAŤ HRANICE POMOCI ……“.
ROBME TO, ČO MÁ ZMYSEL.

S LÁSKOU – ĽUĎOM

ĎAKUJEME :- )
SK37 1100 0000 0029 4603 3398

TÍM NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK
INFO@NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK