Beh za Timejku 1.10.2017. Bude bežať aj naša nadácia. Spolupráca s OD Maxx Žilina.