Nedokážeme slovami vyjadriť vďaku 🙏🏼♥️za tento nádherný nezištný skutok a obrovskú pomoc, ktorú rodinám v núdzi z Nadácie Anjelské Krídla poskytli rodičia, deti a pedagógovia zo ZŠ a MŠ VAVREČKA, z okresu Námestovo. Urobili nezištnú zbierku drogérie, potravín, hračiek, obväzov, dezinfekcií, vitamínov. Momentálne už dobrovoľníci robia balíky  a celá táto nezištná výpomoc pôjde rodinám po Slovensku. Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEME ♥️🙏🏻.

Prajeme celému kolektívu MŠ a ZŠ, deťom aj rodičom požehnané sviatky.

 

( Poďakovanie je so súhlasom ZŠa MŠ

https://zsvavrecka.sk )

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk