♥️  ZÁZRAKY SA DEJÚ TAM,

KDE SRDCIA SÚ NA SPRÁVNOM MIESTE 🥰

 

„Vážme si všetky dary aj maličkosti, pretože tvoria celok našich životov. Pomáhajme si navzájom a podporujme sa v konaní dobra “

( citát Daniel Sárkány)

 

Správkyňa Nadácie Anjelské Krídla bola dnes osobne prevziať v Spojenej škole, Hlavná ulica 2, Žilina- Bytčica nezištnú zbierku hračiek, stavebníc, knižiek a iných krásnych darčekov, ktoré budú ďalej darované deťom so zdravotným znevýhodnením aj detičkám zo sociálne slabších rodín. Z celého srdca ďakujeme vedeniu školy, pedagógom, žiačkam aj pani učiteľke Mgr. Janke Voštenákovej za toto nádherné a dojímavé gesto a pomoc pre tých, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Všetci pomohli darčeky aj naložiť s veľkou ochotou a úžasným prístupom. Veľmi si to vážime a ĎAKUJEME 🫶

 

♥️🪽 Prajeme celému kolektívu školy aj žiačkám úspešné ukončenie školského roka 😉 a prekrásne prázdniny plné oddychu, smiechu a hlavne zdravia.

 

( Poďakovanie je zverejnené so súhlasom školy  )

 

Spojená škola – Žilina Bytčica

 

https://nadaciaanjelskekridla.sk/

https://nadaciaanjelskekridla.sk/potrebuju-pomoc/

https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/