V piatok 20.12.2019 sa konal v Národnom tenisovom centre v Bratislave Vianočný večierok SPP – distribúcia a.s (https://www.spp-distribucia.sk)
Ďakujeme za nezištnú finančnú výpomoc pre Nadáciu Anjelské Krídla, ktorá bola výsledkom tejto nádhernej akcie.
Za Nadáciu bol na akcii prítomný právnik nadácie, Mgr. Leonard Hölbling, ktorý sa osobne poďakoval Mgr.Ing. Františkovi Kajánkovi – riaditeľovi sekcie ľudských zdrojov, kvality, BOZP a E za možnosť participácie Nadácie na tomto podujatí.

Veľká vďaka patrí aj reklamnej agentúre A3boot Bratislava, ktorá sa významným spôsobom podieľala na možnosti tejto vzájomnej spolupráce.

Ďakujeme za Vašu pomoc pre ťažko choré deti a rodiny v núdzi.

22.12.2019

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK